Ga naar inhoud

December


5 december 2018

RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2016 betalen.
Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
 

Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".
Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

 

 

9 december 2018

Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3.500.000 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.
Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

 

 

15 december 2018

Btw

Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2018 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 8 BTW-KB nr. 19).
Administratieve inlichtingen: Plaatselijke btw-controle
 

Vakantie

Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2017 en hun eventuele vervanging.
 

Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38.180 EUR aan BV moeten betalen
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor
Werkgevers die jaarlijks minder dan 38.180 EUR aan BV moeten betalen: voorschot betalen gelijk aan de werkelijk verschuldigde BV voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

 

 

20 december 2018

Btw

o Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.
o Kwartaalaangevers : betaling van het tweede voorschot.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.
 

Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.
Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate.

 

Voorafbetalingen*


Voorafbetalingen (VA 4) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.
Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen
PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066
PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056
(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

 

 

23 december 2018

Bedrijfsvoorheffing

Vennootschappen die in 2017 meer dan 2 500 000,00 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor
 

Btw

Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 3 BTW-KB nr. 1).
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

 

 

30 december 2018

Automatische ontspanningstoestellen

Vóór 1 januari : betaling van de jaarlijkse belasting, na indiening van borderel 680. De afgeleverde fiscale kentekens moeten op 1 januari 2018 op de toestellen worden aangebracht. Vanaf  2 januari 2019 kan de administratie aanvangen met een controle.
 

Veiligheid - OR

Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 3de kwartaal 2018.
Eventueel, vergadering van het comité PBW houden.
Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.
 

Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.
Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds
 

Btw

De margeregeling: aangetekende brief, om de stilzwijgende verlenging van de optie voor de margeregeling m.b.t.
kunstvoorwerpen, verzamelingsobjecten en antiquiteiten (Aanschr. nr. 1/1995) te onderbreken
 

 

31 december 2018

 

Ondernemingen, vennootschappen en verenigingen (*)

Inventaris procedure opstarten.
(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.