Ga naar inhoud

Disclaimer

Alle informatie die door ACB Tax Consult is verstrekt, is met grote zorg samengesteld en geverifieerd. ACB Tax Consult kan echter in geen geval verantwoordelijk zijn en/of aansprakelijk worden gesteld ingeval er alsnog fouten, in welke zin dan ook, voorkomen in de zogenaamde ‘Content’. Wie de content raadpleegt en/of er gebruik van maakt, doet dit onder de volstrekt eigen verantwoordelijkheid.

 

Eveneens voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden kan ACB Tax Consult op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.