Ga naar inhoud

Juni


3 juni 2018


RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2017 betalen.
Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
 

Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".
Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden10 juni 2018

Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3.500.000 EUR haalden: PRODCOM-enquête over mei indienen.
Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie15 juni 2018

Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in mei betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 180 EUR aan BV moeten betalen
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor20 juni 2018

Btw

o Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van mei.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 btw-ontvangsten in Brussel
o Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).
o Kwartaalaangevers: betaling van het tweede voorschot.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 btw-ontvangsten in Brussel
o Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave) : zie 20 februari


Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.
Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate
30 juni 2018

Verantwoording bedrijfskosten

Commissies, makelaarslonen enz., waarop de BV niet wordt ingehouden: indiening fiche 281.50 en de samenvattende opgave 325.50.
Administratieve inlichtingen: Documentatiecentrum voor de bedrijfsvoorheffing
Idem voor de bedragen betaald aan niet-inwoners.
Administratieve inlichtingen: Centraal Taxatiekantoor "Brussel - Buitenland", North Galaxy toren, Koning Albert II-laan 33, bus 32, 1030 Brussel


Veiligheid - OR

Vergadering van de ondernemingsraad m.b.t. de inlichtingen over het 1ste kwartaal 2018.
Eventueel, vergadering van het comité PBW houden.
Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.


Socialeverzekeringskas voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.
Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds
Betaling van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd door de vennootschappen.
 

Vennootschapsbelasting en RPB*

Aangifte indienen voor de vennootschappen die hun jaarrekening per 31 december 2017 afsluiten. 
Administratieve inlichtingen: Controle der Belastingen
(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit


Vennootschapsrecht

Uiterste datum om de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2017 voor te leggen aan de algemene vergadering (*).
Administratieve inlichtingen: Algemene vergadering
(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit
Halfjaarlijkse balans en resultatenrekening opstellen voor de commissaris of voor de aandeelhouders die de controlebevoegdheid van de commissaris uitoefenen indien er geen werd benoemd (*).
Administratieve inlichtingen: Commissaris (of aandeelhouders)
(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit