Ga naar inhoud

Mei


4 mei 2018


RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: het eerste voorschot voor het 2de kwartaal gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2017 betalen.
Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108


Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".
Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden
 


10 mei 2018

Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3.500.000 EUR haalden : PRODCOM-enquête over april indienen.
Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
 


13 mei 2018

Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in april betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 180 EUR aan BV moeten betalen.
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor
 


20 mei 2018

Btw

o Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van april.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).
o Kwartaalaangevers: betaling van het eerste voorschot.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.
 


Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.
Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate
 

 


31 mei 2018


Aangifte in de personenbelasting

Belastingplichtigen die niet vrijgesteld zijn van het indienen van een aangifte en die geen formulier hebben ontvangen: een aangifteformulier aanvragen.


Btw

Eventuele verzaking, per aangetekende brief, aan de vrijstelling voor de ondernemingen waarvan de jaaromzet in 2017 lager was dan 15 000 EUR (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).
Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor


Taks op het langetermijnsparen

Staat opstellen en alle verzekeringscontracten of spaarrekeningen ondertekenen waarvoor de taks op het langetermijnsparen betaald is in de loop van 2017 (art. 227 uitvoeringsbesluit houdende uitv. Wetboek Diverse Rechten en Taksen)


Taks op levensverzekeringen

Belgische en buitenlandse verzekeraars : een staat opmaken met vermeldingen betreffende alle verzekeringnemers en indienen voor 1 juni van het volgend jaar via het internet (art. 179/3 Wetboek Diverse Rechten en Taksen)
Administratieve inlichtingen: Centrum voor Informatieverwerking (CIV)


Veiligheid - OR

Eventueel, vergaderingen houden van het comité PBW en van de OR.
Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.