Ga naar inhoud

November


4 november 2018

RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2017 betalen.
Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
 

Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".
Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

 

 

10 november 2018

Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3.500.000 EUR haalden : PRODCOM-enquête over oktober indienen.
Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

 

 

15 november 2018

Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in oktober betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 180 EUR aan BV moeten betalen.
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

 

 

21 november 2018

Btw

o Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van oktober betalen.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.
o Kwartaalaangevers: betaling van het eerste voorschot.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave) : zie 20 februari.
 

Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.
Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate.

 

 

30 november 2018

Automatische ontspanningstoestellen

Elk jaar stuurt de ontvanger der directe belastingen in de loop van de maand november een bericht 681 naar de personen die als eigenaar van automatische ontspanningstoestellen gekend zijn. In geval van niet-ontvangst : borderel 680 aanvragen met het oog de bestelling van de fiscale kentekens 682.
 

Btw

Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2019.
Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor
 

Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.
Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.
 

Inventarisprocedure voorbereiden. (*)

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.