Ga naar inhoud

Oktober


1 oktober 2018
 

Btw

Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).
In het buitenland en buiten de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 4/1988): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek ontstaan is tijdens het 3de kwartaal 2018 (aanvangsdatum van de termijn). De aanvraag moet toekomen vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de teruggaaf zich heeft voorgedaan
Administratieve inlichtingen: AOIF - centraal btw-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen - terugbetaling
In het buitenland en in de EU gevestigde btw- plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 20/2009): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek is ontstaan tijdens het 3de kwartaal 2018 en indien het bedrag minstens 400 EUR bedraagt. De aanvraag moet toekomen uiterlijk negen maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting verschuldigd is geworden.
Administratieve inlichtingen: AOIF - centraal btw-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen - terugbetaling

 

 

5 oktober 2018

RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.
Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
 

Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".
Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

 

 

10 oktober 2018

Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3.500.000 EUR haalden : PRODCOM-enquête over september indienen.
Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
 

Voorafbetalingen

Voorafbetalingen (VA 3) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.
Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen
PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066
PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056

 

 

14 oktober 2018

Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in september betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 180 EUR aan BV moeten betalen.
BV ingehouden tijdens het 3de kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 180 EUR aan BV moeten betalen.Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

 

 

20 oktober 2018

Btw

o Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van september betalen.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw-maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).
o Kwartaalaangevers: aangifte en het saldo verschuldigd volgens deze aangifte betalen.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime: indiening van opgave slechts eenmaal per jaar (tolerantie).
o Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen.
Administratieve inlichtingen: Scanningcentrum
o Creditsaldo -Trimestriële teruggave (basisregeling): indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1.485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont, het hokje «Aanvraag om terugbetaling» (Vak I) aankruisen voor terugbetaling ervan.
o Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.
o Indienen
a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 3de kwartaal 2016 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);
b) lijst van facturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 3de kwartaal 2016 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 30/2003).
o Forfait: herziening als gevolg van de wijzigingen die in de forfaitaire grondslagen van het vorige jaar werden aangebracht (art. 13 2° KB nr. 2).
 

Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.
Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate.

 

 

31 oktober 2018

RSZ

Nominatieve staat opmaken voor het 3de kwartaal.
Administratieve inlichtingen: RSZ
Betaling van het saldo van de bijdragen voor het 3de kwartaal.
Administratieve inlichtingen: PR BE63 6790 2618 1108
Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen.
Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector
 

Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.
Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.