Ga naar inhoud

Opstarten van een onderneming

Voor je van start gaat met een eigen zaak, is het zeer belangrijk om een haalbaarheidsstudie uit te voeren.

 

ACB Tax Consult helpt je hierbij door het opstellen van een financieel plan en een liquiditeitsbegroting. Dit is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook om bij de bankinstellingen over de nodige kredieten te kunnen beschikken.

 

Samen met U gaan we na onder welke vorm je jouw onderneming best kan registreren, vennootschap of éénmanszaak.

 

We zoeken samen een antwoord op volgende vragen:

Welke activiteiten zal ik uitoefenen?
Heb ik hiervoor de nodige diploma's of vergunningen?
Is het project financieel haalbaar?
Kan ik vreemde middelen aantrekken en wat is mijn eigen inbreng bij het project?
Zal ik mijn activiteit opstarten in hoofdberoep of bijberoep?
Kies ik voor vennootschap of eenmanszaak?
Heb ik recht op subsidies?
Onder welk sociaal statuut kom ik terecht en wat zijn de gevolgen ervan?
Welke aansprakelijkheden en risico's draag ik als ondernemer?
Welk type boekhouding moet ik voeren en aan welke formaliteiten moet ik voldoen?

 

 

Staat het licht op groen? We zorgen voor een vlotte start

 

Met een minimale inbreng van U, worden door onze diensten alle wettelijke formaliteiten in orde gebracht:

 

- begeleiding bij het ontwerp van de statuten voor vennootschappen

- inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen

- activering van uw BTW-nummer

- aansluiting bij een sociale kas voor zelfstandigen

- aansluiting bij een sociaal secretariaat indien er personeel is

- diverse inschrijvingen bij o.a. FAVV, Sabam, Billijke Vergoeding, ...

- erkenning van aannemers

 

 

Wens je een vrijblijvend en kosteloos info-gesprek, contacteer ons.