Ga naar inhoud

September


5 september 2018
 

RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.
Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
 

Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".
Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden
 

 

 

9 september 2018

Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3.500.000 EUR haalden: PRODCOM-enquête over augustus indienen.
Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
 

Btw

Aangifte van de verrichtingen van de maand juli (zomerfaciliteiten).

 

 

 

15 september 2018
 

Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in augustus betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 180 EUR aan BV moeten betalen.
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor
 

 

 

20 september 2018

Btw

o Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van augustus betalen.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw-maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).
o Kwartaalaangevers: betaling van het tweede voorschot.
Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel
o Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari
 

Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.
Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

 

 

30 september 2018

Veiligheid - OR

Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 2de kwartaal 2018.
Eventueel, vergadering van het comité PBW houden.
Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.
 

Sociaalverzekeringskas voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.
Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds
 

Btw

Uiterste datum voor het indienen van het verzoek om teruggave van de btw betaald in 2016 in een andere lidstaat van de Europese Unie.
 

Educatief verlof

Aanvraag tot terugbetaling voor alle personeelsleden die educatief verlof genomen hebben tijdens het schooljaar 2017-2018 (de uiterste indieningsdatum is 30 juni 2019).
Administratieve inlichtingen: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, Directie Betaald educatief verlof, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
 

Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt (*)
 

Uiterste datum voor de bekendmaking van het halfjaarlijks communiqué over hun bedrijf en hun resultaten.
Administratieve inlichtingen: Overmaken aan één van de persagentschappen
(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.