Ga naar inhoud

Tools

Bereken de huurindexering voor woninghuurovereenkomsten en handelshuurovereenkomsten

 

Bereken vlot uw nettoloon op basis van uw brutoloon of omgekeerd

 

Controleer de geldigheid van een BTW-nummer in alle EU-lidstaten

 

Bereken uw gestructureerde mededeling voor voorafbetalingen van belastingen en betalingen aan de BTW aan de hand van uw ondernemingsnummer

 

Overzicht van de consumptieprijzenindex en de gezondheidsindex

 

Je vind hier de inschrijvingen van alle Belgische ondernemingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen op basis van hun ondernemingsnummer of hun naam

 

Hier vind je de diverse publicaties van alle ondernemingen en verenigingen in het Belgisch Staatsblad